קטגוריה: מתמטיקה

תורת ההסתברות - סניף של מתמטימדע החוקר את החוקים של תופעות אקראיות. נושא המחקר של תורת הסתברות הוא חקר חוקי ההסתברות אקראית (אחיד) תופעות המוניות. השיטות מזוהות בתאוריה ...

1 2 ... 36