קטגוריה: בלשנות

המילה "סלנג" בא מן סלנג באנגלית. מונח זה מתייחס לתרגום לשפה חברתית או מקצועית בקבוצה מבודדת של אנשים, אשר אינו משמש בלשון הספרותית, או אפשרות ...

וידאו באינטרנט, נורה על ידי עיתונאים במוסקבה במהלך סקר שגרתי של אזרחים ברחוב, חג במרחבי האינטרנט והכה רשומות של פופולריות. והעניין הוא כי גברת ...

1 2 ... 10