קטגוריה: תעופה וחלל

גוף במשקל, בניגוד המוני עשוי להשתנות תחתאפקט האצה. שינויים קטנים במשקל יכולים להיות מורגשים, למשל, כאשר הם מתחילים או עצירת המעלית. מדינה של העדר מוחלט של משקל ...

1 2 ... 4