נושא: מדע

הרעיון של חופש הוא אחד הרעיונות הבסיסיים של מושג הדמוקרטיה, שהפך "אלילים" של העולם המודרני. מילה זו נאמרת לעתים קרובות מדי, לא תמיד חושבת על המשמעות שלה. בעידן ...

תורת ההסתברות - סניף של מתמטימדע החוקר את החוקים של תופעות אקראיות. נושא המחקר של תורת הסתברות הוא חקר חוקי ההסתברות אקראית (אחיד) תופעות המוניות. השיטות מזוהות בתאוריה ...

החברה האנושית התפתחה לאורךאלף שנים בחלקים שונים של העולם. היסטוריונים נוטים לתאר את מהלך היווצרות של הציוויליזציה, וכדי לשקף את הגיוון של אירועים היסטוריים, בהתחשב בגיל והאזורים בודדים. ...

1 2 ... 106