קטגוריה: חיבור

DSL-מודמים, אינטרנט מתן זיווג עםהטלפון הקווי, יש הגדרות משלהם. הגדרות אלו ניתן לשנות את משתמש המחשב. ניתן לעשות זאת באמצעות שירות אינטרנט מיוחד המכיל את הפרמטרים DSL.

חיבור לאינטרנט - זה ערוץ הגישה שלך לאינטרנט. זה יכול להתבצע באמצעות מודם, נקודת גישה, אינטרנט אלחוטי, כמו גם באמצעות כבל המחובר למחשב. ...

1 2 ... 12