קטגוריה: תלוי

היום עובר באווירה מתוחה, יד הולכים רצוני לסיגריה, מאיר בלי היסוס - סיפור מוכר? אחד חושב, איך להפסיק לעשן? אבל נחזור לענייננו בדרך כלשהי? עישון הוא ...

הביטוי "הרגל - טבע שני" בפעם הראשונההשתמשתי הפילוסוף היווני הקדום אריסטו, אם כי באמת זה הפך מכונף דרך אוגוסטינוס. הקדמונים האמינו כי הרגלים כמה יכול להיות ...

הביטוי "הרגל - טבע שני" בפעם הראשונההשתמשתי הפילוסוף היווני הקדום אריסטו, אם כי באמת זה הפך מכונף דרך אוגוסטינוס. הקדמונים האמינו כי הרגלים כמה יכול להיות ...

היום עובר באווירה מתוחה, יד הולכים רצוני לסיגריה, מאיר בלי היסוס - סיפור מוכר? אחד חושב, איך להפסיק לעשן? אבל נחזור לענייננו בדרך כלשהי? עישון הוא ...

הביטוי "הרגל - טבע שני" בפעם הראשונההשתמשתי הפילוסוף היווני הקדום אריסטו, אם כי באמת זה הפך מכונף דרך אוגוסטינוס. הקדמונים האמינו כי הרגלים כמה יכול להיות ...