נושא: מסים

מסים - תרומות רגילות חובה עלתקציבים לשלם יזמים - ישויות משפטיות ואזרחים הנמצאים יחידים. מסים לפצות חלק ניכר מהכנסות הממשלה ו ...

עם התפתחות יזמות ועסקיםפעילויות, אשר הורשו באופן רשמי בסוף שנתי ה -80, שמירת עסקים ויזמים קיימים הפכו לאחד המשימות הדחופות העומדות בפני ...