קטגוריה: צבא

בגלל האירועים הידועים, הקשורים עם אוקראינה, יחסיה של רוסיה עם מדינות מערביות רבות וגוש נאט"ו, שבו את התפקיד הראשי שחק ידי ארצות הברית מידרד בחדות. כמובן, בשל נוכחותם ב ...

גירוי עצמי נקרא הוקמה רשמיתמערכת היררכית בין החברים הצבאיים של הכוחות המזוינים של מדינה. גירוי עצמי מבוסס על שווי הדרגה בצבא - למעשה, למשך תקופה מוגדרת של שירות אחד ...

1 2 ... 6