קטגוריה: משפט פלילי

המנגנון המושגי של משפטנות המודרניתמפותח. לצורך סיווג של עבירות בדיני ממונות, פליליים ומנהליים הציג את המושגים של קטגוריות שלמות עם מעשים אופיו המבחין להבדיל ...