קטגוריה: צדקה

צדקתי מאז ומתמיד במקרה, לאשרחברה לבין הממשלה של כל מדינה, ולכן הקמה של ארגון צדקה מוסדרת ברמת המדינה בדרך מיוחדת, השונה מן הכללים הרגילים של ארגוני יוצרים ...

כדי לארגן פעילויות כדי לאסוףהתרומות היא להשיג את הסכום הנדרש. כדי לאסוף את הכסף, אתה צריך מְחוֹשָׁב הקונספט של התוכנית, בחר את התאריך, המקום ולקבוע את מדויק ...