נושא: דת

אחת הבעיות הבוערות ביותר של תיאולוגיהזה תמיד היה תיאודיצאה. פשוטו כמשמעו זה אומר "bogoopravdanie" אבל יותר מדויק, אתה יכול להיקבע כפתרון של סתירה: אם אלוהים הוא טוב, מדוע הוא ...

התנ"ך - ספר עתיק, קדוש עבור כלנוצרים, בין אם אורתודוקסית, קתולי או פרוטסטנטי. כל מילה של זה היא מקודשת, ועל היחס הזה הוא הרצון להנציח את הטקסטים המקראיים. קשה ...

במסורת הנוצרית, ישנם מספר הסקרמנטים. אחד המרכיבים החשובים ביותר הוא הטבילה. אב הטיפוס של הוועדה סקרמנט זה שימש את המסורת הישנה של אותו שם.

1 2 ... 24