קטגוריה: מתנות

לטקס ההטבלה נותן לאנשים תחושה שלהארה, אמונה ותקווה לעתיד יפה, בהיר עבור הילד הוטבל. הוטבל מנסים להחזיק זמן קצר לאחר הלידה, בזמן הטבילה יכול לקרות ...

1 2 ... 8