קטגוריה: עסקים

יזם עצמאי, במידת הצורך(שינוי שם, שם פרטי, שם באמצע, נתונים דרכון, מקום מגוריו, להוסיף או להחסיר קודי NACE) צריך לחול על לשכת המס עם טופס הבקשה ...

ארגון - מושג מפתח הדרושיםיזם בכל רמה. מבלי להבין את טבעה של קטגוריה זו, קבוצה של אנשים כדי להשיג מטרה כמעט בלתי אפשרית. זוהי תפיסה זו מניחה את היסודות לבנייה נוספת ...

1 2 ... 30