בית / חגים ונסיעות / אחר / כיצד הייצור ברוסיה

כיצד הייצור ברוסיה

/
66 צפיות

כיצד הייצור ברוסיה</a>

פיתוח ייצור קובע במידה רבה את המצב הכלכלי הכללי של המדינה. ברוב המדינות, כולל רוסיה, ענפי הייצור השונים שפותחו באופן לא אחיד.

עם זאת, המבנה פוסט-התעשייתי המודרני של ייצור ברוסיה הוא מסוגל לספק מגוון רחב של צורכים קיימים או עתידיים של האוכלוסייה.

המבנה הכלכלי של רוסיה כוללשני סוג של ייצור מחוברים ומשלימים הדדית. ייצור חומר יוצר ערך אמיתי ובלתי מוחשיים כולל עבודות של מדע, אמנות ותרבות רוחנית.

במגזר הייצור כולל גם כדורשירותים עם פוטנציאל צמיחה גבוה ייחודי. בניגוד פעילויות ושירותים אחרים היא כי תוצאה מועילה שלה מתרחשת במהלך העבודה, ובוודאי קשור לסיפוק צרכים מסוימים. דוגמה לכך היא שירות ההובלה או עבודת רופא. הבחנת שירותים מוחשיים כגון סחר, דיור ושירותים לצרכן, ובלתי מוחשי - בריאות, חינוך, רווחה, אומנויות וכן הלאה.

המקום המיוחד במבנה ייצור הרוסילכבוש מיני תשתיות שונות עבור תנאי החיים בכלל. זה כולל בניית כבישים, שירות וניהול אנרגיה. תשתיות מבצעת תפקיד אינטגרלי הכלכלה, המקשר בין סניפים שונים של יושרה נותן הייצור והפעילות הכלכלית.

נכון לעכשיו, רוסיה היא שונה הרווחהתפתחות של מגזר השירותים, אשר מהווה כ 49% מהתוצר המקומי הגולמי. הסוגים המתקדמים ביותר של שירותים צריכים לכלול סחר, תחבורה, תקשורת, בתי מלון ומסעדות, פעילויות פיננסיות, פעולות עם הנדל"ן, חינוך ובריאות.

חלקה של תעשיית ייצור רוסיתזה רק על 16% מהתמ"ג. המעברים הבולטים ביותר הוא הייצור כגון עיבוד מזון, עיבוד עץ, עיסת נייר בתעשייה, תעשייה כימית, מטלורגיה, מכונות וציוד. כריית מינרלים היוו כ 9% מהתמ"ג.

מבין כל ענפי התעשייה של המדינה ביותרבעמדה חזקה בייצור של ציוד חשמלי, מוצרים כימיים, לאור ודפוס. התבלט בהפקת מינרלים דלק ואנרגיה ופעילויות ייעור - עתודות המשאבים הללו רוסיה מדורגת גבוה בדירוג העולמי.

אחד האתגרים להמשך פיתוחבמגזר הייצור הוא חוסר האיזון בין מגזרים שונים והאצת הפיתוח של תעשיות עיבוד. שיעורי צמיחה גבוהים ויציבים של הכלכלה הרוסיה אינם אפשריים ללא הארגון מחדש של הכלכלה כולה, המשקפים שינויים בביקוש בשוק.

כיצד הייצור ברוסיה זה שונה לאחרונה: ה -21 מאי, 2017 על ידי jitheuvg
זהו טקסט תחתון מיכל הפנימי ראשי